Chiều ngày 05/01/2016. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin.


Tên album
Chiều ngày 05/01/2016. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/01/2016 6:39:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 2,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 4,80MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 4,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 5,53MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc CamPuChia Hêng Xom Rin sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:48:33 CH

Dung lượng: 4,67MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất