Chiều 29/12/2015 Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.


Tên album
Chiều 29/12/2015 Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/12/2015 5:09:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Bà Nicola Beer,Tổng thư ký Đảng tự do dân chủ CHLB Đức FDP,Đại biểu QH Bang Hessen.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 29/12/2015 06:28:08 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất