Sáng 25/12/2015,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.


Tên album
Sáng 25/12/2015,Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/12/2015 10:55:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 2,32MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 3,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 2,29MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc Hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/12/2015 11:00:27 SA

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất