Chiều ngày 23/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.


Tên album
Chiều ngày 23/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/12/2015 12:19:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 5,86MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng các nhiệm kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tặng quà các Đại biểu Quốc hội Tỉnh Cao Bằng .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 23/12/2015 04:28:33 CH

Dung lượng: 2,24MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất