Chiều 15/12/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.


Tên album
Chiều 15/12/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/12/2015 4:23:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 3,82MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 3,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 4,89MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 4,49MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/12/2015 05:14:51 CH

Dung lượng: 4,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất