Chiều 14/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam


Tên album
Chiều 14/12/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/12/2015 7:16:28 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 2,61MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 4,76MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 4,98MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 2,99MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Thượng Viện Nhật Bản do Ngài KOSHIISHI AZUMA,Phó Chủ tịch thượng Viện thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/12/2015 08:49:29 CH

Dung lượng: 4,84MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất