Sáng ngày 12/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biểu dự đại hội tài năng trẻ lần thứ II.


Tên album
Sáng ngày 12/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biểu dự đại hội tài năng trẻ lần thứ II.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/12/2015 12:12:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biêu dự hội nghị tài năng tre Việt Nam lần thứ II.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 4,25MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biêu dự hội nghị tài năng tre Việt Nam lần thứ II.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Tài năng trẻ Đỗ Nhật Nam phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 3,91MB

Tải ảnh gốc

Tài năng trẻ Đỗ Nhật Nam phát biểu.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biêu dự hội nghị tài năng tre Việt Nam lần thứ II.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt các Đại biêu dự hội nghị tài năng tre Việt Nam lần thứ II.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/12/2015 12:43:47 CH

Dung lượng: 1,86MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất