Chiều ngày 09/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 09/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2015 6:05:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 3,61MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 3,65MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 3,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 3,09MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Đảng AZECBAIZAN mới do Ngài Mu-Ba-Rít Gu-Rơ-Ban-Lưi làn trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh ; Văn Bình - cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:23:02 CH

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất