Chiều ngày 09/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-Rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.


Tên album
Chiều ngày 09/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-Rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/12/2015 5:55:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 4,62MB

Tải ảnh gốc

DSC_7010

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 4,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 2,83MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống cộng hòa Bê-La-rut A.Lu-Ca-Sen-Cô.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/12/2015 06:01:18 CH

Dung lượng: 5,29MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất