Chiều ngày 07/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện NHẬT BẢN do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.


Tên album
Chiều ngày 07/12/2015. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện NHẬT BẢN do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/12/2015 4:14:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 3,21MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 3,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 3,52MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 4,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Nhật Bản do Ông Yamazaki Masaaki, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/12/2015 05:31:01 CH

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất