Chiều ngày 01/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.


Tên album
Chiều ngày 01/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 01/12/2015,Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.
Ngày tạo
01/12/2015 1:27:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 3,08MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 5,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 3,96MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 5,41MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu tiếp Đoàn thường trực Ban liên lạc toàn quốc Chiến sỹ Cách mạng Việt nam bị địch bắt tù đày.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 01/12/2015 04:48:34 CH

Dung lượng: 3,91MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất