Sáng ngày 27/11,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ


Tên album
Sáng ngày 27/11,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn ĐBQH Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/11/2015 11:49:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 3,57MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 2,14MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 2,17MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Bến Tre các nhiệm kỳ.Anh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 01:26:51 CH

Dung lượng: 5,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất