Chiều ngày 27/11/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova.


Tên album
Chiều ngày 27/11/2015 Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/11/2015 9:26:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 5,37MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT034

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 4,50MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 4,89MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 4,14MB

Tải ảnh gốc

CTQH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Bungari Magarita Popova. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/11/2015 09:38:33 SA

Dung lượng: 4,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất