Chiều ngày 20/11/2015,Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam


Tên album
Chiều ngày 20/11/2015,Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/11/2015 6:24:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 4,95MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 4,68MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng Bộ tư pháp Liên bang Nga Konovalov A.V sang thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/11/2015 06:26:21 CH

Dung lượng: 4,50MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất