Sáng 13/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La


Tên album
Sáng 13/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/11/2015 2:37:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:42:54 CH

Dung lượng: 3,83MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:42:54 CH

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:42:54 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:42:54 CH

Dung lượng: 4,97MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp Nguyên các Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/11/2015 02:42:54 CH

Dung lượng: 4,64MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất