Chiều 11/11/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách Mạng Tỉnh Trà Vinh


Tên album
Chiều 11/11/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách Mạng Tỉnh Trà Vinh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2015 6:35:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách mạng Tỉnh Trà Vinh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 06:41:21 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách mạng Tỉnh Trà Vinh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 06:41:21 CH

Dung lượng: 2,19MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách mạng Tỉnh Trà Vinh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 06:41:21 CH

Dung lượng: 3,34MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên TT Ủy ban các VĐXH Nguyễn Thị Khá trò chuyện, thăm hỏi thân mật các ĐB,Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 06:41:21 CH

Ủy viên TT Ủy ban các VĐXH Nguyễn Thị Khá trò chuyện, thăm hỏi thân mật các ĐB,Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu Người có công với Cách mạng Tỉnh Trà Vinh.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 06:41:21 CH

Dung lượng: 3,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất