Chiều ngày 09/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới.


Tên album
Chiều ngày 09/11/2015,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/11/2015 5:47:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện thân mật với Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 3,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới do Ông Rional Silaban (Indonesia)làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 3,73MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới do Ông Rional Silaban (Indonesia)làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các Giám đốc diều hành của Ngân hàng Thế giới do Ông Rional Silaban (Indonesia)làm trưởng Đoàn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/11/2015 05:53:14 CH

Dung lượng: 2,63MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất