Chiều ngày 06/11/2015,Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn HS,SV dân tộc thiểu số đạt giải cao kỳ thi HS giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi đại học,cao đẳng năm 2015.


Tên album
Chiều ngày 06/11/2015,Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn HS,SV dân tộc thiểu số đạt giải cao kỳ thi HS giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi đại học,cao đẳng năm 2015.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/11/2015 10:37:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 2,84MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 3,49MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 3,28MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn hs,sv đạt giải cao trong kỳ thi hs giỏi QG và đỗ thủ khoa,điểm cao kỳ thi Đại học,Cao đẳng năm học 2015.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/11/2015 11:12:27 SA

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất