Ngày 30/10/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An các nhiệm kỳ


Tên album
Ngày 30/10/2015 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ An các nhiệm kỳ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2015 6:04:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,58MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,52MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,47MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,81MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,51MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn Đại biểu tỉnh Nghệ an các nhiệm kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 30/10/2015 06:06:38 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất