Chiều 27/10/2015 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào


Tên album
Chiều 27/10/2015 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2015 8:56:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp đoàn Ủy ban Hòa Bình và Đoàn kết Lào. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/10/2015 09:02:09 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất