Chiều ngày 23/9/2015,Chủ tịch QH nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại Sứ Lào XỔM-PHON XI-CHA-LƠN tại Việt Nam


Tên album
Chiều ngày 23/9/2015,Chủ tịch QH nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại Sứ Lào XỔM-PHON XI-CHA-LƠN tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/09/2015 5:00:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 2,31MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổm-Phon Xi-Cha-Lơn.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/09/2015 05:55:48 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất