Chiều 29/8/2015,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm Việt Nam.


Tên album
Chiều 29/8/2015,Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/08/2015 5:18:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 07:06:12 CH

Dung lượng: 492,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 05:22:31 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 05:22:31 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 05:22:31 CH

Dung lượng: 3,25MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 05:22:31 CH

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng tiếp Tổng thống VENEZUELA,Nicolás Maduro thăm và làm việc tại Việt Nam.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/08/2015 05:22:31 CH

Dung lượng: 3,31MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất