Chiều 25/8/2015,Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện Châu âu Bernd Lange


Tên album
Chiều 25/8/2015,Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện Châu âu Bernd Lange
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/08/2015 6:55:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện Châu âu Bernd Lange.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 07:08:26 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện Châu âu Bernd Lange.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 07:08:26 CH

Dung lượng: 2,55MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Ủy ban thương mại quốc tế Nghị viện Châu âu Bernd Lange.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/08/2015 07:08:26 CH

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất