Chiều 24/8/2015,Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam


Tên album
Chiều 24/8/2015,Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/08/2015 5:38:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:21:01 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:21:01 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:21:01 CH

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:21:01 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Bà VICTORIA KWA KWA Giám đốc quốc gia Ngân hàng TG tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/08/2015 09:21:01 CH

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất