Sáng 05/8/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa (từ khóa VI đến khóa XII)


Tên album
Sáng 05/8/2015 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa (từ khóa VI đến khóa XII)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/08/2015 2:03:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thanh Hải giới thiệu Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa từ VI đến XII tham dự buổi gặp mặt tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 3,26MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt các Đại biểu Đoàn An Giang. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt các Đại biểu Đoàn An Giang. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 2,46MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt các Đại biểu Đoàn An Giang. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt các Đại biểu Đoàn An Giang. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 3,27MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt các Đại biểu Đoàn An Giang. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/08/2015 02:12:00 CH

Dung lượng: 3,22MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất