Chiều 27/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain


Tên album
Chiều 27/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/05/2015 6:12:41 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:18:05 CH

Dung lượng: 3,06MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:14:35 CH

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Thượng Nghị sĩ Mỹ John Mccain. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2015 06:18:05 CH

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất