Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal ,Ngài Bhanu Prasad Acharye


Tên album
Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal ,Ngài Bhanu Prasad Acharye
Nội dung mô tả
Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal ,Ngài Bhanu Prasad Acharye
Ngày tạo
24/04/2015 11:01:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 934,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 902,80kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 795,61kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 799,76kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 779,16kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng kiểm toán Nepal,Ngài Bhanu Prasad Acharya. Ảnh :Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/04/2015 11:04:02 SA

Dung lượng: 942,05kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất