Chiều 6/4.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.


Tên album
Chiều 6/4.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Chiều 6/4.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Ngày tạo
07/04/2015 10:28:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 4,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 4,23MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 6,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 7,06MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 6,33MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ông Ted Osius Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.Ảnh Đinh Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/04/2015 10:33:28 SA

Dung lượng: 5,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất