Chiều 26/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody


Tên album
Chiều 26/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody
Nội dung mô tả
Chiều 26/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody.
Ngày tạo
29/03/2015 5:24:42 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 667,22kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 680,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 702,39kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 598,66kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 668,38kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 05:39:47 CH

Dung lượng: 775,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất