Chiều 28/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc


Tên album
Chiều 28/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Nội dung mô tả
Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc) Trần Trúc và Đoàn đại biểu cấp cao Nhân đại Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) sang tham dự Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).
Ngày tạo
29/03/2015 4:29:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 580,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 605,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 746,84kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 753,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 605,15kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ông Trần Trúc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/03/2015 04:31:15 CH

Dung lượng: 695,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất