Chiều 28/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Nobert Lammert, Chủ tịch Quốc hội Đức


Tên album
Chiều 28/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Nobert Lammert, Chủ tịch Quốc hội Đức
Nội dung mô tả
Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Nobert Lammert, Chủ tịch Quốc hội Đức sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội.
Ngày tạo
28/03/2015 7:02:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 717,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 748,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 670,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 763,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 729,53kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Đức. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐ

Ngày tạo: 28/03/2015 07:03:34 CH

Dung lượng: 650,20kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất