Chiều 26/3.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Nguyên Tổng Thư ký liên minh Nghị viện Thế giới(IPU) và Phu nhân.


Tên album
Chiều 26/3.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Nguyên Tổng Thư ký liên minh Nghị viện Thế giới(IPU) và Phu nhân.
Nội dung mô tả
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ông Andres B.Johnson,Nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và phu nhân thăm Việt nam.
Ngày tạo
27/03/2015 12:16:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:25:19 CH

Dung lượng: 598,17kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:26:01 CH

Dung lượng: 274,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:26:01 CH

Dung lượng: 297,90kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:26:01 CH

Dung lượng: 157,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:26:01 CH

Dung lượng: 175,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới Anders B.Johnsson. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/03/2015 12:26:01 CH

Dung lượng: 212,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất