Chiều 5/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker


Tên album
Chiều 5/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker
Nội dung mô tả
Chiều 5/2, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Mark Edward Tucker, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ AIA đang thăm làm việc tại Việt Nam
Ngày tạo
12/02/2015 9:35:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/02/2015 09:36:38 SA

Dung lượng: 2,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/02/2015 09:36:38 SA

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/02/2015 09:36:38 SA

Dung lượng: 1,94MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Mark Tucker. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/02/2015 09:36:38 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất