Chiều 3/2, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa


Tên album
Chiều 3/2, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa
Nội dung mô tả
Chiều 3/2, Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa
Ngày tạo
03/02/2015 3:49:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2015 03:50:11 CH

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2015 03:50:11 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2015 03:50:11 CH

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới Victoria Kwakwa. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2015 03:50:11 CH

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất