Chiều 2/12/2014 Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán quốc gia Mông Cổ


Tên album
Chiều 2/12/2014 Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán quốc gia Mông Cổ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/12/2014 5:18:19 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán Quốc gia Mông Cổ

Ngày tạo: 02/12/2014 05:19:11 CH

Dung lượng: 3,14MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán Quốc gia Mông Cổ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2014 05:19:11 CH

Dung lượng: 2,42MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán Quốc gia Mông Cổ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2014 05:19:11 CH

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán Quốc gia Mông Cổ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2014 05:19:11 CH

Dung lượng: 2,79MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Zangad Ayur Tổng kiểm toán Quốc gia Mông Cổ thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/12/2014 05:19:11 CH

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất