Chiều 28/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014 với chủ đề "Nâng cao tỉ lệ nữ đại biểu của cơ quan dân cử"


Tên album
Chiều 28/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014 với chủ đề "Nâng cao tỉ lệ nữ đại biểu của cơ quan dân cử"
Nội dung mô tả
Chiều 28/10/2014, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014 với chủ đề "Nâng cao tỉ lệ nữ đại biểu của cơ quan dân cử"
Ngày tạo
29/10/2014 3:23:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:41:15 CH

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:41:15 CH

Dung lượng: 2,10MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:41:15 CH

Dung lượng: 2,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì cuộc họp Nhóm không chính thức về bình đẳng giới năm 2014. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:41:15 CH

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất