Chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Ngài Jakaya Mirisho Kikwete, Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania


Tên album
Chiều 28/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Ngài Jakaya Mirisho Kikwete, Tổng thống Cộng hòa Thống nhất Tanzania
Nội dung mô tả
Chiều 28/10/2014, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Tổng thống Tanzania, ngài Jakaya Mrisho Kikwete đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ngày tạo
29/10/2014 3:15:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Tanzania, Ngài Jakaya Mirisho Kikwete. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:17:48 CH

Dung lượng: 2,20MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Tanzania, Ngài Jakaya Mirisho Kikwete. Ảnh: Vụ Thông Tin - VPQH

Ngày tạo: 29/10/2014 03:17:48 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất