Sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Đoàn Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển


Tên album
Sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Đoàn Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển
Nội dung mô tả
Sáng ngày 17/10/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt thân mật Đoàn Hội cựu chiến binh Đoàn tàu không số - Đường Hồ Chí Minh trên biển
Ngày tạo
17/10/2014 1:25:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2014 01:42:21 CH

Dung lượng: 2,02MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/10/2014 09:45:29 SA

Dung lượng: 823,38kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2014 01:42:21 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2014 01:42:21 CH

Dung lượng: 1,90MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2014 01:42:21 CH

Dung lượng: 1,97MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/10/2014 01:42:21 CH

Dung lượng: 1,75MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất