Chiều 30/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhóm nữ NS Quốc hội Lào do GS,TS BoungongBoupha Chủ tịch nhóm nữ NS,Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại làm trưởng đoàn


Tên album
Chiều 30/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhóm nữ NS Quốc hội Lào do GS,TS BoungongBoupha Chủ tịch nhóm nữ NS,Phó chủ nhiệm UB Đối ngoại làm trưởng đoàn
Nội dung mô tả
Chiều 30/9/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn nữ đại biểu Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào làm Trưởng đoàn đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
30/09/2014 5:37:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 2,56MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 2,80MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 2,44MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà BoungongBoupha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/10/2014 11:14:13 SA

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất