Chiều 18/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Lotta Sylwander


Tên album
Chiều 18/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Lotta Sylwander
Nội dung mô tả
Chiều 18/2/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam
Ngày tạo
05/09/2014 10:32:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:35:37 SA

Dung lượng: 4,89MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:35:37 SA

Dung lượng: 4,20MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:35:37 SA

Dung lượng: 5,03MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hợp Quốc (UNICEF) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:35:37 SA

Dung lượng: 4,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất