Sáng 20/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)


Tên album
Sáng 20/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
Nội dung mô tả
Sáng 20/8/2014, tại Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam
Ngày tạo
20/08/2014 3:01:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/08/2014 03:04:43 CH

Dung lượng: 3,50MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/08/2014 03:04:43 CH

Dung lượng: 2,12MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Khalid Ibrahim Abdulaziz Shohail Al-Qahtani, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/08/2014 03:04:43 CH

Dung lượng: 3,70MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất