Sáng 19/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Raymond de Roon, trưởng Đoàn Ủy ban Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan


Tên album
Sáng 19/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Raymond de Roon, trưởng Đoàn Ủy ban Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/08/2014 1:53:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Raymond de Roon, trưởng Đoàn Ủy ban Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:49:10 SA

Dung lượng: 4,00MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Raymond de Roon, trưởng Đoàn Ủy ban Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/09/2014 10:49:10 SA

Dung lượng: 3,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp ông Raymond de Roon, trưởng Đoàn Ủy ban Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/08/2014 01:54:27 CH

Dung lượng: 2,48MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất