Sáng 8/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain


Tên album
Sáng 8/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain
Nội dung mô tả
Sáng ngày 8/8/2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain
Ngày tạo
08/08/2014 1:14:06 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 2,64MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 2,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 4,70MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 5,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 3,48MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ John McCain. Ảnh Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/08/2014 02:25:00 CH

Dung lượng: 4,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất