Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn nữ Thượng nghị sỹ Nghị viện Campuchia


Tên album
Ngày 14/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn nữ Thượng nghị sỹ Nghị viện Campuchia
Nội dung mô tả
Ngày 14/6/2014, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn nữ Thượng nghị sỹ Nghị viện Campuchia do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông, Thông tin Thượng viện Campuchia bà Ty Borasy làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta.
Ngày tạo
29/07/2014 10:42:03 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp bà Ty Borasy Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông, Thông tin Quốc hội Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp bà Ty Borasy Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông, Thông tin Quốc hội Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:42:54 SA

Dung lượng: 2,05MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp bà Ty Borasy Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông, Thông tin Quốc hội Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:42:54 SA

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp bà Ty Borasy Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Truyền thông, Thông tin Quốc hội Thượng viện Vương quốc Campuchia. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/07/2014 10:42:54 SA

Dung lượng: 1,49MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất