Sáng 27/4, Khai mạc cuộc họp của Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)


Tên album
Sáng 27/4, Khai mạc cuộc họp của Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)
Nội dung mô tả
Sáng ngày 27/4/2014, tại Hà Nội, khai mạc cuộc họp của Ủy ban về các vấn đề nghị viện của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ tổ chức. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng Tổng Thư ký Nghị viện, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và khoảng 40 nghị sĩ của các Nghị viện thành viên APF
Ngày tạo
28/07/2014 2:42:16 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Trần Văn Hằng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 2,39MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 3,74MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 3,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Nghị viện APF Robert Aubin phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 3,55MB

Tải ảnh gốc

Nghị sĩ của Nghị viện thành viên APF. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 02:43:03 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất