Chiều 11/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang


Tên album
Chiều 11/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang
Nội dung mô tả
Chiều ngày 11/6/2014, tại Hà Nội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang về Thủ đô, vào Lăng viếng Bác Hồ
Ngày tạo
28/07/2014 9:22:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang thắt khăn cho Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 2,41MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang thắt khăn cho Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 2,40MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang thắt khăn cho Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 2,71MB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Giang. Ảnh: Đình Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/07/2014 09:24:14 SA

Dung lượng: 2,53MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất