Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.


Tên album
Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.
Nội dung mô tả
Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.
Ngày tạo
29/07/2020 12:54:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Ngày tạo: 29/07/2020 12:55:16 CH

Dung lượng: 341,86kB

Tải ảnh gốc

Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Ngày tạo: 29/07/2020 12:55:16 CH

Dung lượng: 526,27kB

Tải ảnh gốc

Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Ngày tạo: 29/07/2020 12:55:16 CH

Dung lượng: 495,70kB

Tải ảnh gốc

Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Ngày tạo: 29/07/2020 12:55:16 CH

Dung lượng: 400,02kB

Tải ảnh gốc

Sáng 29/7/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard.

Ngày tạo: 29/07/2020 12:55:16 CH

Dung lượng: 506,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất