Chiều 30/10/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange


Tên album
Chiều 30/10/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2019 6:01:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 458,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 496,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 449,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 340,55kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 469,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) Bernd Lange

Ngày tạo: 30/10/2019 06:06:54 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của EP Bernd Lange

Dung lượng: 458,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất