Sáng 14/10/2019: Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Sáng 14/10/2019: Khai mạc phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng ngày 14/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38
Ngày tạo
14/10/2019 3:32:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Dung lượng: 506,85kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 414,28kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Dung lượng: 412,17kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Dung lượng: 482,23kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp

Dung lượng: 408,58kB

Tải ảnh gốc

Sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38

Ngày tạo: 14/10/2019 03:45:28 CH

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Dung lượng: 430,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất