Sáng 30/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela


Tên album
Sáng 30/9/2019: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela
Nội dung mô tả
Sáng ngày 30/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi tiếp đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày tạo
30/09/2019 12:44:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Ngày tạo: 30/09/2019 12:46:01 CH

Dung lượng: 478,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Ngày tạo: 30/09/2019 12:46:01 CH

Dung lượng: 490,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Ngày tạo: 30/09/2019 12:46:01 CH

Dung lượng: 511,80kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch Thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Ngày tạo: 30/09/2019 12:46:01 CH

Dung lượng: 508,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất